Vectory: egy szoftver Önökért, a vállalatuk igényeire szabva.

A Vectory széles modulkínálatának és testreszabhatóságának köszönhetően alkalmas bármely területen működő vállalat számára, megkönnyítve a vállalat működtetését és ellenőrzését, mellyel lehetőséget biztosít, hogy a vezetők döntéseiket tényekre alapozva időben hozhassák meg.

Easy Business: a Vectory egyszerűsített változata kisebb – elsősorban kereskedelmi – vállalatok számára.

A rendszerek előnyei

Hatékonyságnövelés

A rendszerrel könnyedén feltárhatja a vállalatában rejlő lehetőségeket, felfedheti veszteséges ágazatait, termékeit, költséghatékonyabbá teheti cége működését, mérheti erőforrásai hatékonyságát.

Hibamentes működtetés

A villámgyors adatfelvitelt lehetővé tevő automatikus kitöltődésű mezők, a menet közben bővíthető kódszótárak és törzsállományok, a következetes funkciógombok és a felhasználónként definiálható gyorsbillentyűk lehetővé teszik a hatékony, gyor

Humán erőforrás

A modul lehetővé teszi az egyes munkavállalókhoz feladatok, felelősségek, hatáskörök rendelését, valamint a munkaköri leírások és munkaszerződések csatolását. Ezen felül lehetséges a munkavállalókhoz személyes és munkaügyi adatok hozzárendelése.

Offline

A modul lehetővé teszi, hogy nem megfelelő internet kapcsolat esetén is értékesíteni tudjanak a távoli telephelyeken. A modul segítségével a telephelyeken, off-line módban ki tudják szolgálni a Vevőket és éjszakai adatfrissítéskor - megfelelő internet kapcsolat esetén - a rendszer a vevői számlákat és szállítóleveleket szinkronizálja a központi adatokkal. (A törzsadatok szinkronizációja nem lehetséges.)

Útnyilvántartás

A modul lehetővé teszi járművek (típus, fogyasztási norma, szervizidőszak, tankolások), célpontok-útvonalak (ügyfélből vett vagy beírt címek, úthossz) és menetlevelek (mikor, honnan, hová, milyen hosszban) nyilvántartását. Ezen felül kimutatásokkal (járművenként, időszakra) segíti a felhasználó munkáját.

Email- és SMS küldés

A Vectory bizonyos előre definiált események bekövetkeztekor az előre megadott vagy szabályalapú algoritmussal meghatározott e-mail címekre vagy telefonszámokra az előre maghatározott tartalmú és formájú üzeneteket képes generálni és eljuttatni. Tipikus alkalmazásai ennek a modulnak:

- Vevő értesítése, ha a rendelt áruja elkészült, s jöhet érte.- Beszerzésért vagy gyártás indításáért felelős munkatárs értesítése, ha olyan termékre érkezik megrendelés, amely nincs elegendő mennyiségben készleten.- Felelős értesítése, ha feladatot kapott. Felelős értesítése a közelgő határidőről.- Felettes értesítése, ha valamelyik felelős nem végezte el a ráosztott feladatot határidőre.- Igazoló értesítése igazolásra kijelölt bejövő számla érkezésekor.- Projekt igazgató értesítése, ha a projekt költségei vagy bevételei nem terv szerint alakulnak.- A jogász értesítése, ha vevő a fizetési határidő lejárta után, x számú felszólítás elküldése után sem fizet.

Kassza

A pénztárgéppel való kapcsolatot oldja meg, készpénzes kiskereskedelem esetén.

Raktár automatizálás

Egy nagyobb raktárban sok ember dolgozik, s tevékenységük meglehetősen sokrétű. A vevők illetve a gyártás kiszolgálása, a komissiózás, vagy a cikkek átvétele, ellenőrzése, helyre pakolása, a polcok feltöltése, átrendezése, leltározása meglehetősen időigényes feladatok, s nagy figyelmet igényelnek. A raktári dolgozók munkájának támogatására a Vectory rendkívül korszerű eszközöket kínál. A csuklóra erősített PDA számítógéppel és a gyűrűként viselhető vonalkód leolvasóval a rendszer a raktári alkalmazottakat (áruátvevők, rakodók, kiszedők, ellenőrök, targoncások) automatikusan látja el feladatokkal, s a dolgozók szinte gondolkodás nélkül, hatékonyan, mobilan, mindkét kezüket árupakolásra használva képesek munkát végezni. A rendszer optimalizálja is a raktári tevékenységet. Az árumozgatás optimális útvonalakon történik, a nagyobb munkákat szétosztja a munkatársak leterheltségét figyelembe véve. Nincs tévesztési lehetőség, minden időben, gyorsan, zökkenőmentesen történik. A rendszerrel raktári alkalmazottak teljesítményét is mérhetjük (súly, tételszám, bizonylatszám).

Fontos lehetőség, hogy a leltározás, ellenőrzés, rovancsolás folyamatos&

EDI

Az EDI (Electronic Data Interchange – elektronikus adatcsere) szabványos formátumú üzleti dokumentumok számítógépek közötti, elektroniku&1115; úton való küldését, cseréjét jelenti. Manapság már a kis cégek is vállalatirányítási (ERP) rendszerben készítik bizonylataikat (megrendeléseket, számlákat, szállítóleveleket stb.), amelyeket az EDI szabvány illetve egy arra jogosítvánnyal rendelkező szolgáltató cég segítségével kinyomtatás nélkül juttathatnak el partnereik számítógépes rendszereibe, s ugyanígy fogadhatják is azok bizonylatait a sajátjukba, függetlenül attól, hogy a saját ERP rendszerük megegyezik-e vagy sem az ügyfél ERP rendszerével. Az adatcsere szabványok alapján történik, az üzleti dokumentumok a közbeiktatott szolgáltató cég auditálása mellett közvetlenül az ügyfél számítógépe által feldolgozható formátumban jutnak a partner számítógépébe, illetve ugyanilyen módon érkeznek a partnerek rendszereiből az adott cég rendszerébe.

A szabványok leírják, hogyan kell egy EDI-üzenetnek felépülnie, tartalmazzák az üzleti dokumentum (például megrendelés) adattartalmának valamennyi lehetséges elemét, ezek pontos felépítését, az egyes mezők típusát, méretét stb. Az egyes reko

Projekt

Ez a modul projektek összetartozó adatainak egységes kezelésére, nyilvántartására, eredményük elő- és utókalkulációjára, menet közbeni és befejezés utáni értékelésére szolgál. A nyilvántartás tartalmazza a projektek lényeges adatait, a kapcsolódó személyek és ügyfelek elérhetőségeit és fontos információit. Lehetőséget biztosít projektekhez kapcsolódó tárgyalások, helyszíni felmérések, események dokumentálására, oda-vissza átjárást biztosít az ajánlatokat, rendeléseket, készleteket és számlákat kezelő alrendszerek irányába. Segít alternatív lehetőségeket tartalmazó ajánlatok készítésében, szállítók versenyeztetésében. Támogatja alvállalkozók és saját erőforrások igénybevételének nyomon követését, erőforrások allokálásának tervezését, bevételi- és költségterv készítését. Nyilvántartja és rendszerezi a kapcsolódó bizonylatokat, elektronikus dokumentumokat (jegyzőkönyvek, fényképek, táblázatok, stb.), figyeli a projektekhez tartozó készletek alakulását, számlák kiállítását, pénzügyi teljesítését. Lehetővé teszi a projektek felügyeletét, engedélyek kezelését és a végső kiértékelést, lezárást. A projektek – az eredetin belül külön mérhető és vizsgálható – alproje

Szerviz

Ebben a modulban szervizszolgáltatással foglalkozó cégek (mind telephelyi, mind az ún. kijáró szervizek) munkáját támogatja a program. Nem is csak egyfajta, hanem mindjárt kettő megközelítésű szerviz funkció található a rendszerben. Az egyszerűbb verzió kisebb, egyszerű ügymenetű szervizcégek részére készült, a nagyobb teljesítményű verzió pedig az igazán professzionális, nagy szervizcégek számára készített változat. Mindkét változat lehetővé teszi szervizelt objektumok (gép, jármű, rendszer, készülék, stb.) lényeges adatainak nyilvántartását, munkalapok nyitását, elszámolását, számlázását. A professzionális szintű szerviz funkció lényegesen több és részletesebb adatot tart nyilván a géptörzsben, különféle díjszabásokat kezelő szerződések nyilvántartására nyújt lehetőséget, hiba bejelentés kezelő (help desk) funkciója is van, munkaszervező moduljával pedig a diszpécserek kezelhetik a szerviz erőforrásait és részletesebben regisztrálható az elvégzett munka, illetve elemző/optimalizáló funkciókat is tartalmaz. Természetesen mindkét verzió regisztrálja az összes ráfordítást és automatikus számlázási lehetőséget is tartalmaz.

Bizományos raktár

Vevői és szállítói bizományosi készlet kezelése, nyilvántartása. Bizományba adás és bizományba vétel maximális támogatása a Vevők és a Szállítók felé. Bizományos leltár és készletérték pontos nyilvántartása. Bizományos jelentések teljes körű elkészítése.

Üzletkötők

A modul segítségével az üzletkötői, területi képviselői jutalékokat – a beállított vállalat specifikus paraméterek alapján - könnyen ki lehet számolni, így az értékesítést nagymértékben ösztönözni lehet.

Az Ügyfeleket személyesen meglátogató, vagy velük telefonos kapcsolatot tartó üzletkötő/területi képviselő on-line módon a központi szerverhez csatlakozhat és a Vectory adatbázisából a cikkek közt tallózva valós idejű ár, készlet, statisztikai és döntést segítő egyéb, az ügyfelet érdeklő/érintő információkhoz jut. A partnerrel közösen, még a helyszínen tud ajánlatokat, rendeléseket összeállítani, eseményeket regisztrálni, tervezni. Az üzletkötők munkája tervezhető, látogatási tervek készíthetők, a látogatások dokumentálásra kerülnek, s kiértékelhető az üzletkötők tevékenysége. Paraméterezhető, rugalmas üzletkötő elszámolási rendszer szolgálja a havi vagy eseti bérezés alapadatainak szolgáltatását.

Termeltetés / Felvásárlás

A Vectory támogatja mezőgazdasági árufelvásárlással foglalkozó vállalkozások speciális munkáját, a felvásárlási tevékenységet, továbbá lehetőséget biztosít ún. áruhiteles vásárlási szerződések keretére történő értékesítésre és a hitelezés háromoldalú (termelő, felvásárló, hitelező/eladó) elszámolására.

Nyomon követhető a felvásárolt áru sorsa, s akár helyrajzi szám szintig visszakereshető adott időpontban értékesített áru származása.

A programmal a felhasználók eleget tudnak tenni a felvásárlási tevékenységhez kapcsolódó valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Gyártás

A gyártás modul tetszőleges bonyolultságú, anyagjellegű (alapanyag, segédanyag, kellékanyag, alkatrész, félkész termék) illetve költségjellegű (munkaerő költség, művelet költség, gépköltség, szerszámköltség) elemeket tartalmazó normajegyzék alapján felépülő termékek gyártásának, továbbá több cikk egyetlen cikké történő össze- illetve egyetlen cikk több cikké történő szétszerelésének támogatására szolgál. Virtuális raktárakra és/vagy műveleti fázisokra leképezve a gyártási folyamat egyes állomásait-állapotait, nyomon követhető a gyártás alakulása, s a befejezetlen termelés értékének kimutatására is lehetőség nyílik.

A külső és belső megrendelések illetve a minimális/optimális készletszintre vonatkozó előírások alapján a rendszer segítséget nyújt a gyártás előkészítéséhez, ütemezéséhez és dokumentálásához. Az előkészítés során vizsgálható a gyártásigényes termékek, félkész termékek köre, s azok anyagszükséglete összehasonlításra kerül a szabad készletek mennyiségeivel. A gyártáshoz szükséges összetevők egyszerűen elkülöníthetők a készletből, s átadhatóak a termelés részére. A normajegyzék szerinti alapanyag-, vagy félkész-termékfogyásokat az egyes gyártá

Áfa / Intrastat

ÁFA analitikai kimutatások, bevallási összesítő, negyedéves EU összesítő nyomtatása. Vámhatározatok, külföldi utas ÁFA kezelése. Kifizetetlen szállítói számlák kimutatása. Intrastat jelentés és ABEV ÁFA bevallás automatizált elkészítése.

Könyvelés

A könyvelési modul a tetszőlegesen kialakított számlatükör számláira a kézi/vegyes könyvelésen kívül automatikus könyvelést is megenged, sőt azt favorizálja. Az automatikus könyvelés az analitikák (vevő számlák, készletmozgások, szállítói számlák, bank, pénztár, tárgyi eszköz) adataira és a kód szótárakra támaszkodó kontírozó törzs (szabálytörzs) alapján történik, melynek segítségével a felhasználó különféle gazdasági eseményekhez (pl. állóeszköz értékesítés, értékcsökkenés elszámolás, termékértékesítés, árubeszerzés, készletselejtezés, leltárhiány, készpénzfelvétel bankból, stb.) kontírozási sémákat adhat meg. Az analitikából az automatikusan kontírozott - a könyvelők által felülbírálható! - tételek a könyvelő parancsára kerülnek át a könyvelési állományba.

A rendszer által kontírozni – kötelező adatok vagy könyvelési szabály hiányában - nem tudott tételek magyarázatokkal ellátott hibalistára kerülnek, s a könyvelőnek igazából csak ezekkel a tételekkel kell foglalkoznia egyenként.

A főkönyvben ugyanúgy lehetőség van a gyűjtők (pl.: munkaszám, költséghely, projekt, üzletkötő, jármű, stb.) használatára, mint az analitikákban. Ha az analitika gyűjtőz

Tárgyi eszköz

A VECTORY Tárgyi eszköz modulja alkalmazható a 2001.01.01 előtt aktivált tárgyi eszközökre - ahol maradványértékkel nem kell számolni - és alkalmazható az új számviteli törvény alapján maradványértékkel és hasznos élettartammal megadott 2001.01.01 óta aktivált tárgyi eszközök nyilvántartására és értékcsökkenésük havi, negyedéves vagy éves elszámolására egyaránt. Támogatja tartozékok nyilvántartását és leltározását, kezeli az átsorolásokat, továbbá mennyiségi adatok megadásával csoportos nyilvántartásra is lehetőség nyílik.

A program külön kezeli a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést és külön az adótörvény szerinti értékcsökkenést, s ennek megfelelően kimutatást kérhetünk a kétféle módon számolt értékcsökkenésről, a terven felüli értékcsökkenésről ill. az eszközök tárgyi eszközök közül történő kivezetésekor a nettó értékről és a számított nyilvántartási értékről.

A könyvelési modul részére automatikus feladás készül a főkönyvi besorolásokhoz és tárgyi eszköz mozgásnemekhez kapcsolódó kontírozó törzs alapján. A tárgyi eszköz modul önálló használata esetén pedig főkönyvi feladás listát kérhetünk.

A VECTORY-val többszintű gyűjtőz

Banki interfész

A modul másrészt alkalmas az elektronikus banki rendszerekből importált kivonatok feldolgozásának automatizálására is.

Ebben funkcióban egyrészt az adott időszakban esedékes számlák kigyűjtésére, a kifizetni szándékozott számlák és összegek meghatározására és az elektronikus banki rendszerek felé történő átadására (exportálására) nyílik lehetőség.

A modul másrészt alkalmas az elektronikus banki rendszerekből importált kivonatok feldolgozásának automatizálására is.

Nagy számlaforgalmú cégek életében jelentős élőmunka megtakarítást tesz lehetővé ez a megoldás.

Pénzügy

A pénzügyi modulban történik a banki és pénztári pénzmozgások rögzítése, számlák és pénzügyi előírások likvidálása, a pénzügyi tevékenység (késedelmi kamatszámítás, folyószámla egyeztetés, kintlévőség menedzselés, pénzügyi tervezés, kompenzálás) támogatása.

A bank funkció feladata a banki kivonatok ellenőrzött bevitele és a számla- illetve pénzügyi előírás állománnyal történő összekapcsolása. A számlákra és pénzügyi előírásokra tetszőleges számú részteljesítés megengedett.

Lehetőség van az elektronikus banki rendszerek által szolgáltatott kivonat feldolgozására is. Ezzel a módszerrel lényegesen kevesebb munkával lehet nagy számlaforgalom esetén a banki adatokat feldolgozni, a számlák teljesítését rögzíteni. Amennyiben a kivonaton egy kompenzáció különbözete vagy több számla egyösszegű teljesítése jelenik meg, a rendszer támogatja a kompenzáció gyors elvégzését, illetve a számlák egyszerre történő kivezetését.

A rendszer tetszőleges számú forintos és devizás bankszámlát kezel. Ezeken kívül van még egy speciális technikai bankszámla, amin keresztül a jóváírások, kompenzálások, stornók összevezetése folyik.

A Vectory tetszőleges számú fo

CRM

A KKV szektorba tartozó cégek többségének van számlázó programja, jelentős részüknek akár integrált vállalatirányítási rendszere is. Ezekből a rendszerekből a cég termékeiről, bevételeiről, költségeiről, logisztikai, termelési folyamatairól számtalan információ nyerhető. Ám a vállalatpolitikai döntéseket szintén alapvetően meghatározó ügyfelekről, a velük való kapcsolatokból folyamatosan keletkeznek olyan fontos információk és adatok, amiket különböző részlegek különböző dokumentumaiban, táblázataiban, dossziéiban, elszigetelt adatbázisokban, netán cetliken, névjegyeken, okos-telefonokban tárolnak, s emiatt vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozott hatékonysággal hasznosítanak. Kezelésük esetleges, egyéni ízlés szerinti, s sokszor még a létezésük sem ismert minden illetékes előtt. Egy készletnyilvántartó vagy számlázó programból, egy fiók mélyén lapuló iratrendezőből bizony nem könnyen vagy sehogyan sem derül ki, mi történt az adott ügyféllel a tranzakció előtt, ki az ottani döntéshozó, kik azok a partner személyek, akik a döntéseket hozzák, befolyásolják. Nem derül ki, milyen érvekkel lehet őket meggyőzni saját termékünk vagy szolgáltatásunk hasznosságáról, sem az, hogy

Vevő számlák

Ebben a modulban szervizszolgáltatással foglalkozó cégek (mind telephelyi, mind az ún. kijáró szervizek) munkáját támogatja a program. Nem is csak egyfajta, hanem mindjárt kettő megközelítésű szerviz funkció található a rendszerben. Az egyszerűbb verzió kisebb, egyszerű ügymenetű szervizcégek részére készült, a nagyobb teljesítményű verzió pedig az igazán professzionális, nagy szervizcégek számára készített változat. Mindkét változat lehetővé teszi szervizelt objektumok (gép, jármű, rendszer, készülék, stb.) lényeges adatainak nyilvántartását, munkalapok nyitását, elszámolását, számlázását. A professzionális szintű szerviz funkció lényegesen több és részletesebb adatot tart nyilván a géptörzsben, különféle díjszabásokat kezelő szerződések nyilvántartására nyújt lehetőséget, hiba bejelentés kezelő (help desk) funkciója is van, munkaszervező moduljával pedig a diszpécserek kezelhetik a szerviz erőforrásait és részletesebben regisztrálható az elvégzett munka, illetve elemző/optimalizáló funkciókat is tartalmaz. Természetesen mindkét verzió regisztrálja az összes ráfordítást és automatikus számlázási lehetőséget is tartalmaz.

Korábban készült szállít

Szállítói számlák

Ebben a funkcióban a belföldi forintos és devizás szállító-, beruházási szállító-, import szállító-, szállító előleg-, stornó- és jóváíró szállítói számlák iktatása, befogadhatóságuk igazoltatása, pénzügyi nyilvántartása, a konkrét gazdasági esemény alapján a készletérték változás illetve a költségek automatikus kontírozása és a főkönyvi alrendszernek történő feladása, a szabály alapú gyűjtőzés (költséghelyre, üzletkötőre, munkaszámra, régióra, telephelyre, stb. gyűjtés) automatikus elvégzése, illetve a szállítói számlák adóvonzatának (ÁFA, jövedéki) elszámolása történik.

Ha kézpénzes számláról van szó, akkor az itt is bekerülhet a rendszerbe, nem csak a pénztár modulban, s ha a számla iktatója pénzt is kezel, akkor akár automatikusan el is készülhet, illetve előre definiált példányban ki is nyomtatódhat a kiadási pénztárbizonylat.

Korábban készült szállítólevél hiányában a számla iktatásakor a készletek automatikusan korrigálásra kerülnek (megtörténik a készletre vétel, elkészül és akár ki is nyomtatódik a bevételezési bizonylat). Meglévő előlegszámlákat, megrendeléseket illetve szállítóleveleket részben vagy egészben, egyesével vagy&

Készlet

A készletekkel való racionális gazdálkodás minden cégnél alapvető fontossággal bír, de a kereskedő illetve a gyártó cégeknél ez kifejezetten központi kérdés. A dolog nehézsége abban rejlik, hogy egyszerre kellene megfelelni két antagonisztikus ellentétben álló követelménynek:

1. Mindig mindenkit ki akarunk szolgálni, azaz minden termékből, minden méretben a teljes választékot szeretnénk kínálni, a kereslet pontos ismeretének hiányában is. Ha egy vevő nálunk bármikor biztosan megkap mindent (minőségben, mennyiségben egyaránt), amire éppen szüksége van, akkor ezért cserébe akár még az ár tekintetében is hajlandó némi rugalmasságra. Ez a követelmény a készletek mértéktelen felhalmozását indukálná, ami viszont egyértelműen tőke, költség és erőforrás igényes, s emiatt érdemben (negatívan persze) hat a nyereségességre.2. Mindig csak annyi készletet szeretnénk tartani, amennyi elengedhetetlenül szükséges, hiszen ez teszi lehetővé a készletbe fektetett forgótőke illetve a tárolás költségeinek minimalizálását. Ez viszont ellene megy a vevők bármely időpontban jelentkező, bármilyen termékre és mennyiségre vonatkozó keresl

Leltár

A leltár modulban tetszőlegesen időpontra vonatkozó leltár állapotlistákat lehet létrehozni. Ezek a megadott raktár (tárolási cím, cikkcsoport) megadott időpontra vonatkozó készleteit rögzítik termék, tárolási cím, gyári szám és/vagy készletkód mélységben. Kiértékelés után a leltárak rendezése (a gépi készlet ráállítása a talált készletre) egyetlen gombnyomásra történik. A leltárnyilvántartások az idők végezetéig megőrizhetők, vagy megfelelő jogosultság birtokában bármikor törölhetők.

A felvett leltárakról leltárfelvételi ívek, rovancslisták&332;nyomtathatók, s a fellelt készletek a Leltár karbantartás funkcióban az adatbázisba kézzel berögzíthetőek, vagy mobil eszközről (vonalkód olvasó, PDA) származtathatóak.

A leltár kiértékelés automatikusan megtörténik, de igény esetén a leltározást végzők elől a hiány-többlet információk elrejthetőek, illetve a leltár javításának menete a naplózás révén nyomon követhető és szabályozható.

Ajánlat és Rendelés

A VECTORY lehetőséget nyújt vevői, szállítói és vállalaton belüli belső megrendelések, gyártási igények rögzítésére, nyilvántartására, ajánlatok készítésére, alternatívák, versengő ajánlatok kezelésére, ezekhez kapcsolódó határidők megadására. Támogatja a beszerzett vagy legyártott termékek megérkezéséről a megrendelők kiértesítését formalevelek illetve automatikusan generálódó e-mail üzenetek készítésével. Segít összeállítani a vevő- és a belső megrendelések alapján a szállítók illetve termelőegységek felé elküldendő megrendeléseket. Készletfeltöltés ütemezési szolgáltatása révén javaslatot ad a beszerzés illetve a gyártás elindítására.

Ajánlatokból vevőrendelések, vevőrendelésekből szállítói megrendelések, számlák vagy készletmozgási bizonylatok, szállítói megrendelésekből pedig készletmozgási bizonylatok készülhetnek egyetlen gombnyomásra.

A vevői megrendelések megszületésének pillanatában a rendszer a norma jegyzékben leírtak alapján elvégzi a megrendelésben szereplő saját gyártású termékek anyagszükséglet számítását és belső megrendeléseket generál a hiányzó alapanyagokra és félkész termékekre. A félkész termékek megrendelése természetesen

Kontrolling

Az alrendszer tetszőleges számú - részben az analitikákból származó, a területi szakemberek által megadott, részben a könyvelők által hozzárendelt - gyűjtő alapján képes a vezetés és az alkalmazottak igényei szerinti bontásban és csoportosításban mutatni a könyvelési állomány illetve az analitikák aggregált, rendezett adatait.

A VECTORY a kereskedelmi, gyártó, szolgáltató cégek ügyvileli-könyvelési rendszereitől alapvetően elvárható képernyős és/vagy papíralapú kimutatásokon (forgalmi listák, árrés, árbevétel, készlet, kartonok, naplók, mérleg, stb.) túl a az analitikus és a főkönyvi adatokon, a számlatükrön és az analitikus gyűjtőkön alapuló tervezést, valamint a bázis-, terv- és tényadatok összevetését is támogatja.

A kontrolling modul jellegzetessége az interaktív pivot táblák használata és a grafikonokkal történő ábrázolás. A pivot táblák adataival számtalan akciót hajthatnak végre a felhasználók. Oszlopokat és sorokat cserélhetnek fel, vehetnek bele a táblázatokba vagy hagyhatnak ki. Az adatokba lefúrhatnak mélyebb, részletesebb információkig, s színekkel és egyéb módokon jelöltethetnek a rendszerrel előre definiált kritériumoknak megfelelő vag&#

Iktatás

Minden vállalatnál tömegesen keletkeznek iratok, dokumentumok, levelek vagy kerülnek feldolgozásra, nyilvántartásra cégen kívülről érkezők. Egy részük papír alapú (levelek, faxok, szerződések, ajánlatok, számlák, szállítólevelek, stb.), más részük elektronikus formában áll rendelkezésre (e-mailek, faxok, csatolmányok, stb.). Ezen dokumentumokkal foglalkozók számára alapvető fontosságú, hogy azokat - a teljes körűség igényét szem előtt tartva – átlátható, logikus rendszerben tárolják, egységes felületen kezeljék. Könnyen meg lehessen bármely dokumentumot találni, egyszerűen át lehessen tekinteni a kapcsolatait, előzményeit, folyományait. Lehetőség legyen a dokumentumok megosztására, hozzájuk feladatok vagy feladatfolyamok legyenek rendelhetők felelősökkel, határidőkkel, továbbá a dokumentumok sorsa, állapota nyomon követhető, ellenőrizhető, automatizálható legyen. A Vectory Iktatás modulja – a Workflow menedzsment modullal karöltve – messzemenően eleget tesz ezen elvárásoknak, hiszen kimenő, bejövő és belső iratok, faxok nyilvántartására, tárolására, menedzselésére szolgál. A kapcsolódó dokumentumokkal együtt bármely irat (a kimenő levelezéstől a beérkező szállí

Webes áruház

Megrendelések összeállítása, visszaigazolása, nyilvántartása a WEB-en keresztül, arra jogosult felhasználók részére. Árjegyzékek, termékismertetők publikálása. A WEB áruház on-line kapcsolatban van a Vectory rendszerrel. (WEB áruház kiszolgálónak ugyanazon a telephelyen kell üzemelnie, mint a Vectory adatbázis kiszolgálónak, ennek megfelelően a telephelyen kiépített internet kapcsolatot fogja használni a rendszer.)

Kalkuláció és árképzés

A kereskedelemmel illetve gyártással foglalkozó cégek életében alapvető fontossággal bír a beszerzési illetve önköltségi ár pontos meghatározása, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyképes eladási áraikat kialakítsák, illetve a nyereségüket, árrésüket kiszámítsák. A kalkuláció funkció az alábbi támogatást nyújtja ehhez:

1. A beszerzendő anyagok beszerzési árának pontos előkalkulációja az érvényes vagy a jövőben életbe lépő szállítói árlistákra, árfolyamtörzsre illetve árfolyam várakozásokra és a tervezhető, tételesen felsorolható rárakodó költségekre (szállítás, jutalék, vám, stb.) támaszkodva. Ennek segítségével már akkor lehet egy-egy termék tényleges árrés tartalmát vagy majdani készletének pontos értékét ismerni, amikor az illető termék még nem is került beszerzésre. Így pontos információ áll rendelkezésre az eladási ár meghatározásához, értékesítési döntések meghozatalához. Önköltségszámításnál nem csak a végtermékre rárakodó kalkulált költségeket, hanem az összetevők árát és az azokra rárakódó költségeket is figyelembe veszi a program. Ezzel a fiktív előkalkulációval a ténylegesen beszerzésre került tétel

Helpdesk

Minden cégnél vannak fontos személyek, vezetők, akiknek a véleménye meghatározó, de a legfontosabb személy mégis mindenütt maga az ÜGYFÉL. Elementáris érdek az ügyfelek igényeinek pontos ismerete, kiszolgálásuk minőségének maximalizálása. Ismerni kell összes problémájukat, azok elintézéséről haladéktalanul gondoskodni kell. Minden ügyféligényt nyilván kell tartani, felelőst, határidőt kell hozzárendelni, s gondoskodni kell arról, hogy mindenki időben megkapja azt a terméket, szolgáltatást, teljesítményt, ami megilleti. A Help Desk funkció szervizszolgáltatásokat nyújtó cégek részére készült, de általánosítva alkalmazható a szokásos ügyfélszolgálati tevékenység támogatására is. A berendezések/gépek/eszközök/szolgáltatások/teljesítések meghibásodásait, az ügyfelek észrevételeit, igényeit a felhasználók az ügyfélszolgálati munkatársak felé jelzik, akik ezen funkcióban rögzítik a bejelentéseket, melyekből vagy azonnal munkalapot generálnak törzsadatok segítségével vagy egy várakozási listára helyezik, ahonnan a diszpécserek osztják ki személyre és időpontokra a feladatokat. A bejelentés során a Vectory azonosítja a bejelentőt, a szóban forgó objektumot (törzsadat: &

WorkFlow

A vállalatok munkatársai feladatok sorozatán keresztül végzik tevékenységüket. A primitív feladatokon túli összetettebb, kreativitást is igénylő vagy időben elhúzódó, egymással szoros kölcsönhatásban álló feladatokat a legtöbb cégnél érdemes egységesen nyilvántartani, előrehaladásukat folyamatosan, automatizáltan követni. Kisebb vállalkozásoknál az ehhez minimálisan szükséges bürokratikus kötelezettség esetlegesen gazdaságtalanná teheti work-flow rendszer használatát, de a közepes vagy nagyobb cégeknél, illetve ott, ahol sok feladat keletkezik és zajlik egy időben, ott általában meghálálja egy ilyen rendszer üzemeltetése a befektetett energiát. A work-flow menedzsment moduljában a Vectory különféle alrendszereiből illetve a kezelőktől származó feladatok, feladatfolyamok nyilvántartása, menedzselése történik. Egy-egy számlához, irathoz, projekthez, ajánlathoz, szervizelendő géphez, ügyfélbejelentéshez, stb. korlátlan számban lehet feladatokat, alfeladatokat, s hozzájuk erőforrásokat rendelni. A feladatkezelő az erőforrások allokálását, átütemezését is támogatja. Figyelemmel kísérhetjük a feladatok határidejét, állapotukat, számon kérhetjük a felelősökön a rájuk &#

Szállításszervezés

A megvásárolt árukat, alap-, segéd- és kellékanyagokat sok esetben saját magunknak kell az eladóktól beszállítanunk illetve a vevők sem mindig jönnek be a megrendelt áruért, azt részükre el kell juttatni. A Vectory szállításszervezés modulja támogatja a szállítások vevői- vagy szállító megrendeléseken és/vagy szállítóleveleken és/vagy számlákon alapuló túrákba szervezését. Ehhez az ügyféltörzsben, járműtörzsben és egyéb kód szótárakban tárolt adatok alapján a bizonylatokat a rendszer automatikusan előrendezi, csoportosítja, majd tervezett túrákat hoz létre. Ezeket a szállításszervező munkatársak kiegészíthetik, megváltoztathatják, miután kialakul

Nyomda

A hazai nyomdaipar, nem tartozik az informatikailag legjobban ellátott iparágak közé, az ERP rendszerek nem terjedtek el az iparágban. Ebben talán az is közrejátszhatott, hogy sokrétűek és bonyolultak az ajánlatadáshoz készítendő kalkulációk, illetve a különböző nyomdagépek kapacitásait számos paraméter alapján kell tervezni. De a nyomda modullal kiegészült VECTORy Integrált Vállalatirányítási Rendszer teljeskörű megoldást nyújt nyomdák számára is. Támogatja a kalkulációs, a nyomdai előkészítő, a beszerzési, értékesítési, raktározási és ütemezési folyamatokat és a teljes termelést.

Nyomdai géptörzs és művelettörzs tartalmazza a nyomdai eszközök és műveletek szükséges adatait, specifikációit. Komplex árkalkulációs képernyő segíti az ajánlatadást, mely a raktáron lévő papírfajták, vágási terv, színek száma, kilövési mód és példányszámfüggő adatok alapján sávos elrendezésben nyújtja az adatokat. Gyártási költségszámítás lehetséges az előkészítés, a gépterem, a kötészet, az alvállalkozók és az anyagköltség területeire lebontva. Elő- és utókalkulációval korrigálhatók a számított értékek. Raktár automatizálással és tekercsenkénti egyedi azonosítással minimálisra csökken&#

Szolgáltatásaink

A Vectory csomagok nemcsak a megvásárolni kívánt szoftvert tartalmazzák, hanem kollégáink támogatást nyújtanak a bevezetés és az üzemeltetés teljes szakaszában.

- Tanácsadás - Projektvezetés - Testre szabás - Egyedi megoldások fejlesztése - Telefonos ügyfélszolgálat - Oktatás - Adatmigrálás - Telepítés - Rendszergazdai funkciók ellátása

Cégünk a kezdetektől arra törekszik, hogy az üzleti életben működő vállalkozások számára alkalmazható komplex informatikai megoldást nyújtson. Az informatikához, a vállalatirányításhoz, és az ügyvitelhez egyaránt nagyon magas szinten értő szakember gárda segítségével biztosítjuk a szoftverrendszer zökkenőmentes birtokba vételét, hatékony üzemeltetését és időnként felmerülő fejlesztését. Emellett mindig kiemelt figyelmet fordítunk a termékeinket használók kiképzésére, továbbképzésére, üzemeltetési tanácsadásra, a jogszabályi és gazdasági környezet indukálta változások időben történő lekövetésére és fe

Kapcsolat

VECTOR Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.


Cím6000 Kecskemét, Sörház u. 7
Terméktámogatás 36 76 507 206
  36 20 460 1599
  36 76 485 079
Emailiroda@vector.hu
Webhttp://www.vector.hu
Facebookhttps://www.facebook.com/Vectorkft
Google https://plus.google.com/109681607620368332056/posts
Twitterhttps://twitter.com/VectorKft
Fax 36 76 483 559
 
ÉrtékesítésBedi Zoltán
  36 30 211 3338
  36 76 485 079
 ertekesites@vector.hu